Oppdretterne sier nei til regjeringen

Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters landsforening ber om at regjeringen trekker sin foreslåtte vekstmodell for laksenæringen.

– Regjeringens foreslåtte modell vil verken bidra til klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre lusekontroll. I stedet for økt matproduksjon og flere arbeidsplasser vil resultatet bli det motsatte, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge, i en pressemelding.

Lakselus skal bestemme

Inger Marie Sperre

Styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

I mange år har det vært diskutert hvilken modell havbruksnæringen skal ha for vekst. I sommer la regjeringen frem sitt forslag.

I forslaget er det forekomsten av lakselus som skal bestemme om bedriftene tillates økt produksjon, uendret eller redusert produksjon. Men Sjømat Norge mener modellene blir altfor kompliserte.

  • Les også:

– Det er åpenbart at dette er modeller som ikke finnes i dag. Usikkerheten er stor, og den kommer i tillegg til de usikkerhetsfaktorene som alltid følger med biologisk produksjon. Vi kan ikke akseptere at en milliardnæring som produserer 14 millioner måltider med laks hver dag blir gjenstand for et storskala eksperiment, sier Sperre.

Kollektiv avstraffelse

Produksjonsområdene legger også opp til at selv bedrifter som driver godt og har lite eller null lus innenfor et område risikerer å bli pålagt å redusere produksjonen fordi andre i samme område ikke klarer det.

– Det er en form for kollektiv avstraffelse som er svært problematisk, mener Sjømat Norge.

Sjømat Norge ber om at regjeringen starter arbeidet med alternative løsninger.

– Det er oppsiktsvekkende at dette kjøres fram som den eneste og beste løsningen uten at man har utredet konsekvensene for samfunnet, sier Sperre.

Saken oppdateres