Oppfordrer til forlik om minnestedet på Sørbråten

– Vi håper at Utstranda Vel aksepterer statens forslag til forlik, slik at vi sammen kan komme sammen og enes om en ny utforming av minnestedet på Sørbråten. På den måten kan vi unngå en opprivende rettssak, sier Lisbeth Kristine Røyneland, lederen av Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, til NTB.

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig i sommer, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket.

– Leit

Lisbeth Røyneland

Lisbeth Kristine Røyneland i Nasjonal støttegruppe for 22. juli-hendelsene oppfordrer Utstranda velforening til å inngå forlik med regjeringen om minnestedet på Sørbråten

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I et forsøk på å komme naboene i møte, har regjeringen tilbudt å skrote det omstridte minnesmerket «Memory Wound» av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg, men det er plasseringen og ikke selve utformingen Utøyas naboer ikke aksepterer. De er derfor klare til å trekke staten for retten for å få omgjort planene, og synes det er leit at de ikke møter forståelse for dette hos Støttegruppen.

– Det er leit at Støttegruppen ikke forstår hvor ille dette er for oss, og ikke ser belastningen dette er for alle de som sto opp og reddet ungdommene deres vekk fra Utøya. Støttegruppen skulle også være en ressurs for oss, vi er også berørt av 22. juli, sier Anne-Gry Ruud, styremedlem i Utstranda velforening, til NTB.

Når staten nå går bort fra «Memory Wound» som kunstverk et kunstverk som var spesialdesignet til Sørbråten, bør et nytt kunstverk kunne plasseres hvor som helst. Vi forstår ikke hvorfor Støttegruppen fortsetter å stå så hardt på at minnesmerket må plasseres akkurat på Sørbråten, når de nå vet hvor belastende dette er for oss, sier hun.

Framskyndes i Oslo

Mens striden om Utøya-minnestedet på Sørbråten pågår, framskyndes arbeidet med 22. juli-minnestedet i regjeringskvartalet i Oslo, opplyste direktør Svein Bjørkås i Kunst i offentlige rom (Koro) onsdag.

Dahlberg permanent Oslo

Det kan komme fortgang i etableringen av minnesmerket i regjeringskvartalet.

Foto: KORO

Kunstneren Jonas Dahlberg ønsket opprinnelig å bruke steinmasse fra «Memory Wound» i regjeringskvartalet, men koblingen mellom de to minnestedene vil nå bli mer indirekte. Støttegruppen er positiv til at bindingen mellom minnestedet i Oslo og på Sørbråten frigjøres og er glad for at Dahlberg som kunstner fortsatt er med i prosjektet.

– Bindingene mellom utformingen på Sørbråten og i regjeringskvartalet blir brutt. Det betyr at et sårt tiltrengt midlertidig minnested i Oslo kan komme på plass raskt, selv om prosessen kan ta noe lengre tid på Sørbråten, sier Røyneland.