Ordreinngang skuffer i USA

Foreløpige tall fra amerikanske myndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA falt 0,1 prosent i september.

Ordreinngangen var ifølge Marketwatch ventet opp 0,1 prosent.

Eksklusive transport steg ordreinngangen 0,2 prosent, som ventet.

Mer om tallene her.