Påtalenemnda: – Ikke påtale mot Hallén og Siem

Siem og Hallén er blitt undersøkt i forbindelse med mulig brudd på NFFs lover.

Det var påtalenemnda i NFF som ba om undersøkelsene etter en artikkel i fotballbladet Josimar for to uker siden.

Ceferin

Den nyvalgte UEFA-presidenten Alexander Ceferin.

Foto: ARIS MESSINIS / Afp

Onsdag konkluderer imidlertid påtalenemnda med at det ikke er grunnlag for påtale.

– Ikke forankret i styret

Ifølge fotballbladet Josimar skal Kjetil Siem, da han var generalsekretær i NFF, ha jobbet på instruks fra daværende fotballpresident Yngve Hallén for å fremme slovenske Aleksander Ceferins kandidatur som ny UEFA-president.

Dette skal ifølge bladet ikke ha vært forankret i NFF-styret.

Lobbyvirksomhet ligger dessuten utenfor Siems mandat, siden en generalsekretær ikke kan drive med idrettspolitikk.

Hallén har hele tiden ment at det ikke har vært nødvendig med et styrevedtak i denne saken.

Bakgrunn: Påtalenemnda undersøker Hallén og Siem

– Ikke tilstrekkelig grunnlag

Etter å ha undersøkt saken, har altså påtalenemnda landet på at det ikke er grunnlag for en påtale mot duoen.

I konklusjonen til påtalenemnda står det blant annet følgende:

– Påtalenemnda har gjort sine undersøkelser i forbindelse med NFFs arbeid med å fremme Ceferins kandidatur. Mulige brudd på FIFAs reglement vil nemnda overlate til FIFA å vurdere og forfølge. Påtalenemnda har undersøkt om det foreligger straffbare og/eller sanksjonerbare handlinger etter NFFs regelverk. Nemndas mandat er regulert i NFFs lover.

– For Kjetil Siems vedkommende finner påtalenemnda det klart at det ikke er grunnlag for påtale.

– For Yngve Hallens vedkommende finner påtalenemnda ikke tilstrekkelig grunnlag for påtale, heter det i en pressemelding.

Les hele konklusjonen fra påtalenemnda her: