Politimester om datasvikten: – Utfordrende

Det såkalte BL-systemet gikk ned etter lunsj tirsdag, melder fagbladet Politiforum. Systemet var fortsatt helt utilgjengelig i alle landets politidistrikter onsdag morgen, bekrefter Politidirektoratet overfor NTB.

– Det er utfordrende når straffesakssystemet er nede og det medfører en del dobbeltarbeid. Men vi jobber aktivt med å sikre informasjon og opplysninger, slik at vi får lagt det inn i BL når dette er oppe og går igjen, sier politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, til NRK.

Bruker Word i mellomtiden

Nettvett

Det er fremdeles usikkert om når datasystemet er oppe og går igjen.

Foto: Janne Brit Aasen

BL-systemet er altså et saksbehandlingssystem for straffesaksdata og dokumenter. Når systemet er nede mister de tilgangen til dataene, samt at de må finne andre måter å skrive rapporter og registrere avhør på.

– Det blir ikke lett for en etterforsker som ikke kommer inn i systemet?

– Det er ganske alvorlig, så det er utfordrende for oss. Foreløpig medfører det ekstraarbeid, irritasjon og litt treghet i systemet vårt. Vi kompenserer ved å legge inn informasjon i Word (tekstbehandlingsprogram, journ.anm.) og sikre den på en skikkelig måte, sier Moe.

Han sier datasvikten også kan medføre dårligere oversikt over saker.

Ønsker seg bedre datasystem

Systemet var nede i flere timer både i april og juni. Torsdag forrige uke gikk det ned igjen, og var utilgjengelig i et helt døgn. I dagene etter har systemet vært preget av treghet og ustabilitet.

– Det har vært kjent i lengre tid at politiet har utfordringer med datasystemene. Vi hadde gjerne sett at det hadde skjedd en enda raskere oppgradering. Det er av stor interesse for oss å få bedre datasystem, sier politmester Moe.

– Kan dette få sikkerhetsmessige konsekvenser, ved at dere ikke får hentet ut informasjonen dere trenger i pågående saker?

– Det er hvertfall vår høyeste prioritert at vi klarer å ta vare på den informasjonen vi har samt sikre sakene og rettssikkerheten så godt som mulig. Det tror jeg vi klarer.

Datamaskin hos politiet

Politimester Moe forsikrer at datatrøbbelet ikke medfører noe fripass for kriminelle.

Leter etter årsaken

– Politiets IKT-tjenester jobber på bred front for å finne underliggende årsaker til ustabiliteten, og holder etaten løpende oppdatert med status, sier fungerende IKT-direktør Wilfried Østgulen i Politidirektoratet til Politiforum.

Systemet kommuniserer også med en rekke av politiets andre datasystemer, men hvorvidt også noen av disse systemene er rammet, er ikke kjent.

LES: Vi sit her med penn og papir …