Positive nyheter fra Tyskland

Ferske tall fra det tyske økonomiske instituttet IFO viser at tilliten i næringslivet i Tyskland falt fra 106,2 i august til 109,5 i september, melder TDN Finans.

Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 106,3.

Indeksen består av to underindekser som måler virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon, samt forventninger til fremtiden.

Underindeksen for den nåværende situasjonen steg fra 112,8 til 114,7, mens underindeksen for forventninger til fremtiden steg fra 100,1 til 104,5.

Det var på forhånd ventet at indeksene skulle ende på henholdsvis 112,9 og 100,1.