Protestene hagler inn etter ulvevedtaket

Reaksjonene er kraftige etter at rovviltnemnda for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark vedtok at det skal tas ut 24 ulver innenfor ulvesonen. Trykket har vært så stort at fylkesmannen i Oslo og Akershus har måtte opprette en ny emailadresse tre ganger.

Les: Vedtok lisensjakt på 24 ulver

Les: Fem ulver kan felles utenfor ulvesonen

Mange protester

Etter at det ble vedtatt lisensjakt på 24 ulver har nemlig protestene haglet fra inn- og utland. 57.000 har til nå signert et opprop mot jakten og mange har også sendt inn protest på epost. Totalt har det kommet inn 4000 eposter.

– Vi har fått noen på engelsk. Hvor de er sendt fra er jeg litt usikker på, men det er blitt omtalt i en rekke utenlandske aviser, så det er ikke så overraskende, sier Kristian Hillmann, rådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Han forteller at protestene begynte å komme allerede etter det første vedtaket i juni, da det ble bestemt å ta ut den såkalte Odals-flokken. Da kom det inn 1600 eposter. Etter vedtaket i september har det kommet til sammen inn over 4000 tusen protester.

Protestantene oppfordres til å sende inn et ferdigformulert brev. Brevet ligger på nettsidene til miljøorganisasjonene og har blitt flittig brukt de siste ukene. Protestene har tidligere tatt knekken på to epostkontoer og IT-avdelingen hos Fylkesmannen så seg til slutt nødt til å opprette en egen epostadresse til alle innvendingene mot ulvejakt.

Måtte få ny epostastadresse

– Vi måtte det. Like etter at det første vedtaket ble fattet i juni gikk henvendelsene til min epost. Det ble for mye å få inn. Vi henstilte derfor folk til å bruke fylkesmannens postmottak, og det gjorde man. Men også for vårt epostmottak blir det arbeidskrevende når det hele tida krenner inn eposter. Derfor opprettet vi en egen epostadresse til dette, forteller Hillmann.

Svært fornøyd

Nina Jensen i vandrehallen på Stortinget. Hun har armene i kors

Foto: Siv Sandvik / NRK

Leder i WWF, Nina Jensen, er svært fornøyd med oppslutningen og mener kampanjen viser på hvilken side det brede lag av det norske folk stiller seg i diskusjonen.

Les: – Lisensjakt på 24 ulver er hinsides all fornuft

– Dette viser det brede folkelige engasjementet for å ha ulv i norsk natur og utrykker en tydelig motstand til det vi vil kalle Stortingets utrydningspolitikk der man nå har fattet vedtak å ta ut 70 prosent av den norske ulvestammen.

Hun sier at kampanjen vil fortsette, og at de vil oppfordre regjeringen til å endre vedtaket.

Regjeringa har i denne saken fortsatt god tid til å tenke seg om, og de bør lytte til det brede flertallet av det norske folk, hevder Jensen.