Regjeringen ønsker økt satsing på kontroll av identitet

Bruk av falske identitetspapirer og misbruk av ID fører til misbruk av offentlige stønader, kriminalitet og utfordringer for arbeidslivet.

Regjeringen sier den tar dette på alvor og satser tungt for å finne ut hvem som ankommer, oppholder seg og søker visum og opphold i Norge.

Det skal satses spesielt på håndholdte enheter, nasjonalt ID-kort for utlendinger og tap og verifikasjonstjeneste.