Rem Offshore-sjefen går

Arild Myrvoll har sagt opp sin stilling i Rem Offshore ASA. Myrvoll vil etter avtale med styret i selskapet fratre sin stilling umiddelbart etter at det er avholdt ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2016.

Myrvoll vil være tilgjengelig for selskapet i tiden frem til gjennomføring av fusjonen mellom Rem Offshore ASA og Solstad Offshore ASA, for slik å bidra til at fusjonen mellom de to selskapene kan gjennomføres så smidig som mulig, heter det i en melding.