Rentedommen

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Til tross for at sentralbanksjef Øystein Olsen i mars og juni hadde en rentebane som, med 100 prosent sannsynlighet, skulle bety kutt i dag, var beslutningen i høy grad som ventet.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

Tegn til at veksten tar seg opp

“Utsiktene for importveksten hos Norges handelspartnere er noe svakere enn i juni, og forventede styringsrenter ute har falt litt. Oljeprisen er på om lag samme nivå som før sommeren, mens kronen har styrket seg noe. Påslaget i det norske pengemarkedet har økt og vært høyere enn anslått”, heter det i meldingen fra Norges Bank.

De påpeker at prisveksten her hjemme har vært uventet høy de siste månedene, og at det samtidig er tegn til at veksten i norsk økonomi tar seg opp litt raskere enn anslått i juni.

“Boligprisveksten har tiltatt og vært høyere enn ventet. Lave renter kan bidra til at veksten i boligprisene holder seg oppe og øke sårbarheten i det finansielle systemet. På den andre siden er veksten i norsk økonomi moderat, og kapasitetsutnyttingen er under et normalt nivå. Lav kostnadsvekst og en noe sterkere krone gjør at prisveksten trolig vil avta etter hvert”, skriver Norges Bank.

Les hele begrunnelsen her.

14 av 16 fikk rett

På grunn av flere positive nyheter fra norsk økonomi den siste tiden, og spesielt signalene Norges Banks regionale nettverk, hadde 14 av 16 økonomer ifølge Nordea Markets spådd uendret rente i dag.

I juni antydet også hovedstyret i Norges Bank at om norsk økonomi skulle bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil det ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ. Sannsynligheten for det er nå også blitt langt mindre.

Forrige renteendring fra Norges Bank var i mars. Da kuttet sentralbanken renten med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng), fra 0,75 prosent til 0,50 prosent.

– Bunnen er bak oss

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier at de har sett klare signaler på at bunnen i norsk økonomi er bak oss.

– Veksten er riktignok ikke noe sterkere en Norges Bank anslo i juni. Men omslaget skjer med lavere arbeidsledighet (registrert ledighet, se omtale av AKU under) høyere inflasjon, og sterkere vekst i boligpriser. Det er mer enn nok til å oppveie for at kronen er noe på den sterke siden og pengemarkedsrenten er høyere enn ventet, skrev han i dagens morgenrapport.

Han ser en sannsynlighet for videre kutt som noe mindre enn 50 prosent, men at markedet vil tolke det som at renten har nådd bunnen.

– Det er rimelig i tråd med prisingen i rentemarkedet. Vi tror derimot ikke valutamarkedet er forberedt på en mer optimistisk sentralbank som er på vei mot nøytral holdning og tror at den norske krona vil styrke seg, uttalte han i forkant av rentenbeslutningen.

Vi kommer med mer ….