– Renten bør fryses for en lenger periode

Norges Bank har torsdag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. 

Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener at boligmarkedet er tjent med at Norges Bank fryser styringsrenten, og tror nye bevegelser i renten kan forsterke ubalanser i boligmarkedet.

– Det kan virke som mange eksperter har undervurdert styringsrentens effekt på boligprisene i Oslo-markedet. NEF har lenge advart mot effekten på boligprisene i pressområder når styringsrenten kjøres ned på lave nivåer. Renten har fullt gjennomslag i markeder med tilbudsunderskudd, og boligtilbudet i Oslo er på et historisk lavt nivå etter at det har vært bygget for lite gjennom hele 2000-tallet. Kombinasjonen av knapphetsfaktor og lave lånekostnader har bidratt til den sterke prisveksten i Oslo. Derfor ville det ikke være heldig om renten senkes til et enda lavere nivå, sier han i en kommentar.

Geving påpeker imidlertid at det er svært store regionale forskjeller i boligmarkedet.

– Renten har ikke like sterkt gjennomslag i balanserte boligmarkeder. I svake markeder som Stavanger kan vi anta at den lave renten bidrar til å dempe boligprisfallet. Vi har et historisk delt boligmarked og myndighetene bør derfor unngå uforutsigbarhet på etterspørselssiden. Den beste løsningen for boligmarkedet er at styringsrenten fryses for en lengre periode. Det gir tid til å bygge opp et tilbudsoverskudd i et sterkt Oslo-marked og tid til å stabilisere et svakt Stavanger-marked, sier Geving.