Rigger må fikses straks

Konstruksjonen av 100 borerigger må gjennomgås på nytt. Vinterens dødsulykke på boreriggen «Cosl Innovator» fører til at ­vinduer må sveises igjen og strukturer forsterkes, skriver Dagens Næringsliv.

Det er bestemt etter måneder med bassengtester og modellgjennomgåelser av klassifiseringsselskapet DNV GL og myndighetene, som nå vil gjennomgå de 100 boreriggene sammen med eierne.

Hvor omfattende oppgraderingsinnsatsen blir er imidlertid ifølge avisen usikkert, da mange av de aktuelle riggene ligger i opplag.

På sikt kan det uansett bli behov for større tiltak enn sveising av vinduer.

– Analysen vil vise om omfattende strukturell dokumentasjon er nødvendig i tillegg til gjensveising av vinduer. En slik dokumentasjonsprosess vil typisk kreve noen måneders arbeid og kan i ytterste konsekvens medføre behov for forsterkninger av riggens struktur som igjen medfører vektøkning. Den enkelte riggeier må selv vurdere gjennomførbarheten av dette. Alternativet kan være å operere riggen i mindre værharde områder, sier direktør for offshoreklassifisering i DNV GL, Ernst Meyer, til avisen.