Riksantikvaren freder 83 år gammel bensinstasjon

For det var i april 2012 at Fylkestinget vedtok å be Riksantikvaren om å frede den gamle Shell-stasjonen i Mosjøen. Etter fire års arbeid ble det mandag klart at den 83 år gamle stasjonen skal fredes.

Bensinstasjonen er en av svært få bevarte eksemplarer i Norge og var i bruk fram til 1954.

─ Den lille, vakre Shell-stasjonen i Mosjøen er et lite stykke samferdselshistorie. Bygningen har en enestående kulturhistorisk verdi, ikke minst fordi det er få gamle bensinstasjoner igjen som er så godt bevart, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse i en pressemelding til NRK.

Bensinstasjonen i Mosjøen

UFORANDRET: Dette bildet av ukjent dato viser at bensinstasjonen ikke har forandret seg nevneverdig siden den ble oppført i 1933. Foto: Helgeland museum

Foto: Helgeland museum

En viktig del

Bensinstasjonen i Strandgata i Mosjøen ble bygget i 1933 av bilforhandleren Halvdan Vik, for byggherre Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskap (NEMAK). Dette var i en tid da Norge gjennomgikk en drastisk samferdselstekonologisk utvikling. Bilen hadde skptt gjennom som nytt fremkomstmiuddel og behovet for bensin ble økende.

I 2012 sa kulturvernleder i Nordland Egil Murud til NRK at formålet med en fredning var et viktig eksempel på den store endringen.

– Formålet med fredningen vil være å bevare bensinstasjonen fra 1933 som et kulturhistorisk viktig eksempel på den tidlige samferdselsutviklingen etter bilens gjennombrudd som transportmiddel i Norge.

> Les også: Dette er en kulturskatt

Stasjonens historie har også vært særdeles sentral for Riksantikvaren i arbeidet med fredningen.

Stasjonen i Strandgata er en viktig del av fortellingen om Mosjøens utvikling fra mindre bonde- og fiskertettsted, til et mer bymessig og teknologisk orientert sentrum for regionen.

Bensinstasjon i Mosjøen

Bensinstasjonen fra rundt 1940. Foto: Helgeland museum

Foto: Helgeland museum

Den fjerde i Norge

Stasjonen i Mosjøen er altså den fjerde i rekken til å bli fredet, etter at Riksantikvaren startet sitt bensinstasjonprosjekt i 2003. Fra før av er Fagstadløkken bensinstasjon på Lillehammer, en stasjon i Lars Hilles gate 27 i Bergen og Skjolden bensinstasjon i Luster fredet.

I dag den del av Helgeland museum.