Sætre: – Letekutt reflekterer høyere effektivite

Statoil anslår nå leteinvesteringer på rundt 1,5 milliarder dollar i 2016, mot tidligere ventet 1,8 milliarder dollar.

-Det er en periode med lavere aktivitet i 2016 mens vi kommer på nye gode ideer, men nå ser vi offensivt på 2017. Vi har blant annet en borekampanje neste år i Barentshavet med fem til syv brønner der, blant annet som følge av tildelingene vi fikk i 23. runde, sier finansdirektør Hans Jakob Hegge i Statoil til TDN Finans.

Bakgrunn: Statoil overrasker med underskudd 

Finansdirektør Hegge vil ikke love mer aktivitet neste år enn i 2016, men understreker at Statoil vil være «offensive».

Konsernsjef Eldar Sætre understreker at den reduserte guidingen for investeringer i leting i 2016 primært reflekterer høyere effektivitet.

-Det er flere elementer som går inn i det, knyttet til seismikk og fasing av brønner inn mot årsskiftet. Kostnadsforbedringene er ganske formidabel på letesiden. Det handler om boreaktiviteten og hvor mye ressurser vi bruker rundt dette. Letesystemet vårt går gjennom det samme forbedringsprogrammet som resten av organisasjonen og dette ser vi resultater av, sier han til TDN Finans.

NB: Trykk play i videoruten over dersom ikke videoen av Spørsmålsrunden fra dagens resultatpresentasjon starter automatisk.

Statoil sier videre til TDN Finans at de ikke har gitt opp å utvikle funnene i de to brønnene i Mexicogulfen som selskapet skrev ned i dette kvartalet.

-Vi har kommet frem til at det var riktig å kostnadsføre disse to funnene dette kvartalet. Det skyldes regnskapsmessig prinsipper. Men funnene er der fortsatt, og vi har ikke gitt dem opp. Det kan fortsatt være mulig å utvikle dem, sier Sætre.