SE NÅ: Solberg taler i FN 

Det er 23 år siden Oslo-avtalen mellom Israel og PLO ble inngått, men det er ikke blitt fred mellom de to landene.

I FNs generalforsamling i dag var Norge igjen plassert mellom partene, noe statsminister Erna Solberg selv gjorde et poeng av.

– La meg sende en oppfordring til president Abbas og statsminister Netanyahu som taler før og etter meg her i dag, sier Solberg fra talerstolen i New York.

Tostatsløsning i fare

Hun ba i talen, som NRK har fått se på forhånd, de to landene om å iverksette anbefalingene fra Midtøsten-kvartetten.

– Jeg oppfordrer sterkt partene om å adressere de overhengende farene mot tostatsløsningen ved å implementere anbefalingene fra kvartetten, sier hun.

Midtøstenkvartetten består av USA, Russland, EU og FN, og kom i juli en rapport som slår fast at løsningen med to stater blant annet er i fare på grunn av Israels bosettingspolitikk.

– Israel ødelegger tostatsavtalen

Også palestinernes president Mahmoud Abbas brukte sin taletid til å snakke om konflikten med Israel. Han sa Oslo-avtalen skulle avslutte okkupasjonen, og ba Israel avslutte sin bosetningspolitikk.

– Hvordan kan et land som sier de ønsker fred, opptre slik, spurte han.

Abbas sa også at Israel gjennom sin bosetningspolitikk ødelegger alt håp om en tostatsløsning i regionen.

Talelisten på FNs generalforsamling

Norge talte som nummer 12 i FN i dag – midt imellom Palestina og Israel.

Foto: Skjermdump / FN

Norge som fredsmegler

Solberg dro også fram Norges rolle som fredsmegler andre steder i verden. Statministeren skrøt av vår innsats for at fred nå er innen rekkevidde i Colombia.

– Jeg er stolt av at Norge sammen med Cuba fasiliterte fredsprosessen. Dette er et stort og historisk skritt framover for regionen.

I august inngikk FARC-geriljaen en våpenhvile som skal sette punktum for den 52 år lange krigen mot myndighetene.

Krever hjelp til Syria

Syria-krigen har vært høyt på agendaen i FN etter at en ukeslang våpenhvile ble brutt 19. september. Solberg sier den humanitære situasjonen i landet ikke kan tolereres.

– Globale og regionale krefter må sikre en våpenhvile og tilgang til humanitær hjelpnå, sa Solberg.

Hun benyttet også anledningen til flere ganger å snakke om av sine hjertesaker, nemlig at jenter må gis tilgang til skolegang og at kvinner involveres på lik linje med menn når det gjelder terrorbekjempelse og i arbeidet for like rettigheter for alle.