Sender hjem syke elever – uten fravær

– At elever stiller på skolen selv om de er syke, er uheldig. Vi sender disse hjem uten fravær, for å forhindre smitte, sier rektor Bjørn Lyngedal til Bergens Tidende.

I høst ble de nye fraværsreglene om krav om legeerklæring etter ti prosent fravær innført, og kritikken har haglet både fra elever, lærere og leger.

– Rom for noe fravær

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Magnus Thue fraråder syke elever å gå på skolen og sier at fraværsgrensen tilrettelegger for sykedager slik at dette kan unngås.

– Selv i de minste fagene er det rom for noe fravær. I kroppsøving kan man for eksempel være borte i inntil sju skoletimer uten å miste muligheten for standpunktkarakter, sier Thue.

– Mange har vært redde for konsekvensene

Emil Gadolin (Ap)

– UØNSKET: Leder for Utvalg for opplæring og helse i Hordaland fylkeskommune Emil Gadolin (Ap) mener de nye kravene er uønsket av lærere og elever.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Emil Gadolin (Ap) leder Utvalg for opplæring og helse i Hordaland fylkeskommune og har mottatt mange klager på de nye kravene.

– Mitt inntrykk er at dette verken er ønsket av lærere eller elever. Mange har vært redde for at de nye fraværsreglene ville gi noen uheldige konsekvenser. Syke elever som møter opp på skolen er et klart eksempel på dette, sier Gadolin.

Amalie Skram videregående skole

VIL UNNGÅ FRAVÆR: Etter at de nye fraværsreglene ble innført har rektor ved Amale Skram videregående i Bergen sendt hjem syke elever som kommer på skolen for å unngå fravær.

Foto: Hordaland fylkeskommune