Sentralbanksjefen: – Det er lov å håpe

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa på torsdagens pressekonferanse i kjølvannet av rentemøtet at det er lov å håpe, og kanskje tro litt mer på, at vi er over det verste sammenlignet med utsiktene i forrige kvartal.

-Hvis utviklingen går som vi nå tror er det ikke lenger et dystert bilde. I årstalen i februar sa jeg at vinteren kom, men det ble litt mildere, sa Olsen ifølge TDN Finans.

Videre sa Olsen at Norges Bank anser det som bekymringsverdig hvis boligprisveksten tiltar eller blir værende på dagens nivå.

Sentralbanken venter at prisveksten skal vedvare, men at den skal dempes over tid.

Olsen presiserer at det fortsatt er usikkerhet.

-Etter grundige vurderinger vurderte vi til slutt ingen andre alternativer, svarer Olsen på spørsmålet om de vurderte andre alternativer.