SISTE: Lagmannsretten vil ikke behandle Snowden-søksmål

Tingretten avviser Snowdens sak

Søksmålet fra Edward Snowden mot den norske stat avvises av Oslo tingrett, kommer det fram i kjennelsen fra Oslo tingrett. Snowden kommer til å anke avgjørelsen, opplyser Jon Wessel-Aas som er partshjelper på vegne av presseorganisasjonene.