Siv Jensen mottok råd om banksektoren

Utredningen inneholder utkast til lovregler som kan gjennomføre nye EU-regler.

Banklovkommisjonens leder Erling Selvig presenterte utredningen da den ble overlevert.

Lovreglene i utkastet er tilpasset to sentrale nyere EU-direktiver på bankområdet, nemlig innskuddsgarantidirektivet og krisehåndteringsdirektivet. (©NTB)