Sjømat Norge ber regjeringen trekke lakseforslag

Det kommer fram i Sjømat Norges høringssvar , som ble offentliggjort onsdag.

Landets største sjømatorganisasjon støtter målsettingene om forutsigbar og bærekraftig vekst, et klarere regelverk og god kontroll på lakselus, men mener forslaget fra regjeringen ikke oppfyller intensjonene.

– Resultatet blir det motsatte

– Regjeringens foreslåtte vekstmodell for laksenæringen vil verken bidra til Stortingets føringer om et klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre lusekontroll. I stedet for økt matproduksjon og flere arbeidsplasser vil resultatet bli det motsatte, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.

Organisasjonen ber om alternativer som kan bidra til miljømessig bærekraftig vekst i sjømatproduksjonen.