Sjømatbransjen må stålsette seg for britisk WTO-toll

Norsk sjømat vil i utgangspunktet møte toll på WTO-nivå på det britiske markedet, sa Elisabeth Vik Aspaker (H) i et møte i Stortingets europautvalg denne uka.

– WTO-systemet kan bli det systemet vi eventuelt må leve med en stund før vi får til en norsk avtale, utdyper hun overfor NTB.

Når Storbritannia går ut av EU, må Storbritannia i første omgang etablere seg som selvstendig medlem i WTO. Det vil etter alt å dømme bety tidkrevende og teknisk vanskelige forhandlinger med de øvrige medlemmene i WTO. Men når en avtale er på plass, vil WTO være det formelle grunnlaget for handelen, tilsvarende som for handelen Norge i dag har med USA, forklarte Vik Aspaker i Stortinget.

– Hva dette konkret vil bety for markedsadgang for norsk næringsliv i Storbritannia er ikke åpenbart, men realistisk sett kan vi i første omgang møte tollsatser og andre hindringer. Eksempelvis vil norsk sjømat i utgangspunktet møte toll på det britiske markedet på WTO-nivå, sa hun.

Overfor NTB understreker Vik Aspaker at regjeringen vil gi høy prioritet til markedsadgang for norsk sjømat når Norge skal forhandle fram nye handelsavtaler med britene. (©NTB)