Skattelisten varsles om tvangsmulkt for aggressive innkrevingsmetoder

Skattelisten.info gir forbrukerne tilgang til å gjøre anonyme søk i skattelistene mot betaling.

– Når Skattelisten.info feilaktig varsler om at de tar saken til tingretten, eller varsler at de vil melde saken til politiet, kan det skremme forbrukeren til å betale kravet i stedet for å la forliksrådet behandle saken. En slik framgangsmåte legger et stort press på forbrukeren, og er ulovlig, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukerombudet.

Allerede i vinter klagde flere på at de ikke hadde oppfattet at tjenesten kostet penger. Det resulterte i aggressive betalingskrav. Selskapet bak nettsiden, Services by Kristiansen, gjorde i april en rekke endringer i informasjonen på nettsiden.

Men i sommer ble ombudet kontaktet igjen av forbrukere som klagde på den aggressive måten de mente selskapet krevde inn penger på, hvorpå det ble gjennomførte noen endringer. Likevel sender selskapet nå ut tekstmeldinger og brev med trusler om tingretten, i tillegg truer de personer som sier de ikke har brukt tjenesten, med å melde dem til politiet.

Forbrukerombudet varsler selskapet om at de vil sende ut et forbudsvedtak med tvangsmulkt dersom selskapet ikke endrer praksisen innen 27. september. (©NTB)