Skuffende nøkkeltall fra USA

Chicago Federal Reserve Banks nasjonale aktivitetsindeks kom inn på minus 0,55 i august, ned fra reviderte pluss 0,24 måneden før.

Forventningen lå på pluss 0,15.

Juli-tallet ble for øvrig revidert fra opprinnelig rapporterte pluss 0,27.

Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien.