Slakter mulig Twitter-oppkjøp

Twitter gikk amok og steg over 20 prosent på Wall Street fredag, etter CNBCs oppslag om at et oppkjøp kan være på trappene.

Google og Salesforce.com skal være blant de potensielle frierne.

Twitter korrigerer derimot ned 3,4 prosent til 21,85 dollar i dagens førhandel.

– Ødelagte verdier

Oppkjøpsekspert og professor John Colley ved Warwick Business School minner om at historien er full av mislykkede oppkjøp innen teknologi.

– Ødeleggelsen av verdier har vært høy, skriver han i en analyse Hegnar.no har fått tilgang til.

Etter at LinkedIn og Yahoo! fikk inn hhv. 26 og 4,8 milliarder dollar, vil Twitter-aksjonærene ifølge Colley håpe på 20 milliarder dollar.

– Twitter er ikke den første store Silicon Valley-virksomheten som har mislykkes i å få penger ut av trafikken på nettstedet. LinkedIn og Yahoo! har fulgt det samme sporet etter at mislykkede strategier for snuoperasjoner kom på plass. Begge fikk høye priser, til tross for mangelen på klarhet i hvordan kjøperne Microsoft og Verizon ville lykkes der den opprinnelige ledelsen feilet, skriver han.

Twitter har falt mye

Professoren viser til at over halvparten av store oppkjøp i teknologi har blitt solgt videre innen fem år.

– Det kan være vanskelig å finne vellykkede storoppkjøp i teknologisektoren, noe Microsoft og Hewlett-Packard kan skrive under på. Hewlett-Packard samlet nylig sammen et minimum av 18 milliarder dollar i mislykkede oppkjøp innen programvare, hvorav de fleste var nedskrevet, og solgte dem til First Software for 2,5 milliarder dollar kontant pluss halvparten av aksjene, forteller Colley.

– Det var en innrømmelse av at de hadde betalt altfor mye for selskapene, og ikke kunne drive dem, føyer han til. 

Selv om Twitter har mistet mye av verdiene siden børsnoteringen i 2013, vil et oppkjøp ifølge professoren utløse en betaling på flere milliarder dollar for hver av de største aksjonærene.

– Mangel på ansvarlighet blant aksjonærer hos noen av de store Silicon Valley-virksomhetene betyr plenty av interesse og en høy pris. Litt av en kompensasjon for en mislykket virksomhet, avslutter Colley.