Slår alarm om Lofoten: – Det haster å innføre turistskatt

De siste årene har Lofoten opplevd en formidabel økning i antall besøkende, uten at det er utelukkende positivt for regionen. Turister setter opp telt på kirkegårder, omtaler skoger som “the forest of shit” og stier forsvinner og erstattes av gjørmesumper.

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer.

Foto: Tommy Andreassen

Turistnæringen i Lofoten er bekymret for utviklingen og etterlyser en lovendring for å få bukt med problemet.

– Det begynner å haste med å få til en lovendring. Vi må få inn inntekter til å bevare naturen i Lofoten. Stier må gjøres robuste og sanitæranlegg og renovasjonsanlegg må bygges. I tillegg må dette vedlikeholdes, mener reiselivssjef i Lofoten, Elisabeth Dreyer.

Bekymret for merkevaren

Dreyer mener den nåværende situasjonen er ødeleggende for Lofoten som turistdestinasjon.

– Vi ønsker å markedsføre et Lofoten som er rent og holder mål i forhold til det bildet vi selger av Lofoten. Fortsetter utviklingen kan vi ikke det, forteller Dreyer.

Trygve Steen i Arktisk kompetanse

Trygve Steen, rådgiver i Arktisk kompetanse.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Den store utfordringen er at der vi tidligere hadde rundreiseturisten som kjørte bil gjennom Lofoten og betraktet landskapet, har vi i dag turister som er langt mer fokusert på aktive opplevelser, forteller Trygve Steen, rådgiver i Arktisk kompetanse.

I likhet med Dreyer mener han det må brukes mer midler til vedlikehold og tilrettelegging av stier og offentlige områder. Problemet er at kommunene ikke får ekstra bevilgninger til tilrettelegginger basert på antall turister.

– Skatter og avgifter som betales i Lofoten går til statskassa, og av disse verdiene får kommunen tilbake midler basert på antall innbyggere. Det gjør at turistdestinasjoner som Lofoten kommer dårlig ut, forteller Steen.

– Regionen må ta grep

Så ille er problemet at det ikke bare diskuteres innad i reiselivsnæringen. I dag samles det lokale næringslivet i regi av den lokale Rotary-klubben i Vestvågøy for å snakke om slitasje på en hel region.

Blant løsningene på slitasjeutfordringene er å gjøre stier med robuste, og bedre tilrettelegging for ferdsel. Også tydeligere skilting og bedre fasiliteter er forslag til forbedringer.

Reiselivskonsulenten mener det nå er på tide at kommunene i Lofoten tar grep og innfører turistskatt. Norsk handelsorganisasjon (NHO) har vært skeptisk til dette.

– Da mener vi at man må ta opp fellesgodefinansiering. En mindre avgift som den besøkende betaler. Avgiften skal betales under kjøp av tjenester under oppholdet i Lofoten. Ikke bare hotell, sier Steen.

Steen peker på at mange turistdestinasjoner i Europa ha systemer for å få penger tilbake til opprinnelsesplassen, og mener det haster å få til det samme i Lofoten.

Camping ved gravstøttene i Reine

Et tilbakevendende problem i Lofoten er turister som slår opp telt på kirkegårder.

Foto: Laila Jusnes Kristiansen