Slik skal Oslo klare det umulige

En halvering av Oslos klimagassutslipp innen 2020 er det hårete målet i byrådserklæringen til Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Målet, som senere er vedtatt i Oslo bystyre, betyr i realiteten at CO2-utlsippene må ned nær 60 prosent, fra 1,4 millioner til 600.000 tonn, fordi målet om halvering tar utgangspunkt i 1990-nivå.

Klimabudsjettet skal sikre at klimatiltakene faktisk blir gjennomført.

– Dette er en ny måte å tenke budsjett på, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Vi skal ikke bare telle penger, men også de CO2-kuttene vi er nødt til å gjennomføre dersom vi skal sikre livsgrunnlaget for fremtidens generasjoner

I klimabudsjettet lister byrådet opp til sammen 42 ulike tiltak som til sammen vil redusere CO2-utslippene med 836.000 tonn hvis de blir gjennomført.

1. Energi/bygg

2. Ressursutnyttelse

3. Mobilitet/transport

  • Vil gi en CO2-reduksjon på 352.000 tonn og omfatter blant annet følgende tiltak:
  • Fossilfri busspark, fossilfrie lokale ferger, nullutslippsdrosjer
  • Lavutslippssoner for biler, miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, flere ladestasjoner for elbiler, bilfritt sentrum, tilrettelegging for økt bildeling.
  • Framkommelighetstiltak for buss og trikk, økt kapasitet i kollektivtrafikken, knutepunktsutvikling.
  • Grønnere vare- og godstransport.
  • Grønnere anleggsmaskiner.

En halv klimamilliard

Ifølge byrådet kan mange av tiltakene gjennomføres uten ekstra bevilgninger, mens særlig sykkel og kollektivtransport, samt utfasing av oljefyrer, krever ekstra penger i 2017.

Byrådet setter derfor av 226 millioner kroner på driftsbudsjettet og 286 millioner kroner på investeringsbudsjettet til det de definerer som klimatiltak i 2017.