Slutt på krigen om vannkraft

Lars Egil Mogård

For Troms Kraft (TK) dropper planene om en utbygging som kunne ha skapt strøm til 7000 husstander. Det skyldes de lave strømprisene og den økonomiske situasjonen TK befinner seg i. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å satse nesten 300 millioner kroner på Stordalen kraftverk, opplyser selskapet.

Jubel i fjor

Det var i fjor at det ble gitt konsesjon for utbygging i Ullsfjord. Beskjeden fra Olje- og energidepartementet vakte jubel, særlig blant Frp-representanter på Stortinget og i det daværende fylkesrådet. Statsråd Tord Lien sa ja til en av de større vannkraftanlegg som har fått konsesjon de siste årene. Utbyggingen vil gi mer fornybar og regulerbar kraft. Det ville gi bedre forsyningssikkerhet i Troms året rundt, mente departementet.

Utbyggingen var planlagt i den innerste delen av Ullsfjord, den delen som heter Sørfjorden i Tromsø kommune. Her er et kystalpint fjordlandskap og en fjellheim med isbreer, breelver og vann på rekke og rad.

Nå gir Troms Kraft opp planene.

Rått og brutalt

Naturvernforbundet raste da regjeringa og Tord Lien i fjor vår sa ja til Stordalen kraftverk i Ullsfjord. Deler av tillatelsen gikk også på tvers av innstillingen fra Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

– Hensynet til verdifulle naturverdier overkjøres rått og brutalt av regjeringen, sa daværende leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Her ville store områder med villmarkspreget natur forsvinne som en følge av utbyggingen. I tillegg kunne utbyggingen gå utover reindriften i området.

– Seier for naturen i Troms

Silje Lundberg

Glede hos leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Foto: Pressefoto

Nå blir det ikke noe av prosjektet, selv om ny konsesjon kan søkes om noen år. Det vil neppe skje. Dagens leder av Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg kunne juble da NRK kunne fortelle at det ikke blir utbygging i Ullsfjorden.

– En seier for naturen i Troms, sa hun.

Droppet andre prosjekter

Dette var også det siste store vannkraftprosjektet Troms Kraft hadde.

Storfjord Kraft, som er eid av Troms Kraft og Statsskog Energi, har bestemt seg for å skrinlegge flere utbyggingsprosjekter i Storfjord kommune. Ideen var blant å bygge et vindkraftverk med 26 turbiner i Skibotndalen. Utbyggingen ville blitt blant landets største. Planene har vært omstridte på grunn av store naturinngrep og konsekvenser for Helligskogen reinbeitedistrikt. Nei sa både NVE og Storfjord kommunestyre. Disse planene er lagt i skuffen, og utsatt på ubestemt tid.

Storfjord Kraft AS hadde også planer om vannkraftutbygging i Storfjord kommune. Det er søkt om konsesjon for to småkraftverk og et elvekraftverk . Også dette er nå droppet.

Småkraftutbygginger

Vannkraftutbygginger skaper alltid stor strid. Protestene er mange. Men

det planlegges mange utbygginger av mindre prosjekter av forskjellige selskaper.

Siden småkraftutbyggingen startet i 2007 er det gitt 41 konsesjoner i Troms. De 41 kraftverkene som produsere strøm til i underkant av 18 000 boliger.

Hvor mange anlegg som kommer til å bygges ut, vet ingen i dag. Den lave strømprisen bidrar til mindre interesse. Og selv om det kalles småkraft, er ofte inngrepene i naturen langt større enn navnet tilsier.

Kjøpe tilbake

Troms Kraft måtte også selge deler av sin kraftproduksjon til svenske Jamtkraft for å unngå at selskapet brakk ryggen økonomisk etter Kraft- og Kulturskandalen i Sverige. To av Troms Krafts tidligere heleide kraftverk, Skibotn og Lavka, ble i 2012 overført til selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS hvor Troms Kraft eier 66,67 prosent og Jämtkraft AB eier 33,33 prosent

Nå er Troms Kraft i forhandlinger om å kjøpe tilbake eierandelene fra svenskene. En avtale er muligens i havn før jul.

Ut av vindkraft

Dette betyr at Troms Kraft, som det største energiselskapet i Nord-Norge, konsoliderer sin produksjon ved de ni kraftverkene som TK eier. Store deler av vannkraften i Troms fylke ble bygd ut på 1950- og 60-tallet.

TK ønsker å selge seg ut av vindprosjektprosjektet på Vannøya. Men ingen vil kjøpe anlegget i dag. I framtida vil Troms Kraft trolig basere all sin energiproduksjon på vannkraft. Det vil skje via kraftverkene som allerede er bygd, og ingen nye vannkraftanlegg som kan skape støy og splid.