Solid vekst for Sapa

Orkla og Norsk Hydros joint venture, Sapa, melder om et driftsresultat på 497 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot 174 millioner kroner i samme periode året før.

Underliggende driftsresultat ble 487 millioner kroner, mot 404 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 13.141 millioner kroner, sammenlignet med 13.896 millioner kroner i 3. kvartal 2015.

“Fremover forventes det en fortsatt moderat markedsvekst i Europa, mens enkelte markedssegmenter i Nord-Amerika viser tegn til utflating. I både Nord-Amerika og Europa bidrar aluminiumsubstitusjonen i bilindustrien positivt”, heter det i meldingen.

Les hele meldingen her.