Solvik-Olsen må forklare manglende orientering

– Luftfartstilsynet har ved flere anledninger vært tydelig overfor statsråden om at budsjettene ikke ville holde til å gjennomføre planlagte tilsyn. Vi sender derfor brev der vi spør derfor om hvorfor dette ikke er fulgt opp, og hvorfor han ikke har orientert Stortinget om dette, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til NTB.

I brevet viser komiteen til at det i fjor var planlagt nærmere 800 tilsyn, mens det bare ble gjennomført 630. Statsråden blir derfor også bedt om å liste opp de 170 tilsynene som var planlagt, men ikke ble gjennomført, med sted, eier og funksjon for tilsynsstedet – samt å opplyse om når det sist ble gjennomført tilsyn.

Fremskrittspartiet stiller seg bak brevet til sin egen statsråd, mens Høyre vendte tommelen ned. Det ekstraordinære møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget torsdag samlet representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Sp, mens KrF, Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne hadde forfall. Komiteen er likevel fortsatt beslutningsdyktig. (©NTB)