– Sp har den strengeste innvandrings-politikken

– Det er en nasjonalkonservativ bølge over Europa, selv om det foreløpig kun er krusninger her hjemme. Partier som er opptatt av nasjonalisme i ulike varianter, vokser fram. Jeg vil betrakte Senterpartiet som det mest nasjonalkonservative partiet vi har i Norge, sier den tidligere Høyre-statsråden til NTB.

Som begrunnelse viser hun til Senterpartiets verdikonservative ståsted, strenge innvandringspolitikk og kritiske linje til europeisk integrasjon, globalisering og internasjonal frihandel.

Strengeste parti

Clemet finner det vanskeligere å karakterisere Frp som nasjonalkonservativt, trass i at partiet i flere tiår har profilert seg som innvandringskritisk.

– Det er flere partier som fører en streng innvandringspolitikk når det gjelder land utenfor EØS, men Senterpartiet vil jo også si opp EØS-avtalen. Frp har til nå ikke hatt noe ønske om å gå ut av EØS og bryte med regimet som gir fri bevegelse av mennesker og arbeidskraft, sier hun.

SV er også imot EØS-avtalen, men har til gjengjeld et mer liberalt syn på innvandring generelt, poengterer Clemet.

– Hvis du legger sammen synet på innvandring fra land utenfor EØS med synet på arbeidsinnvandring fra land innenfor EØS, da er det ingen andre som er like strenge som Senterpartiet, sier hun.