Spår dyrere norsk krone

Kronen styrket seg med rundt 15 øre til 9,09 mot euro torsdag, det sterkeste nivået på ni måneder. Oppgangen kom i kjølvannet av rentemøtet i Norges Bank. Fredag er kursen 9,11 kroner. 

Kronestyrkingen var overraskende sterk tatt i betraktning at budskapet var om lag som ventet, mener DNB Markets ifølge Reuters.

“Trolig skyldes dette at Norges Bank var enda tydeligere på at rentebunnen kan være etablert enn hva markedet hadde lagt til grunn i forkant”, skriver meglerhuset.

“Med EURNOK kursen notert godt under det helt sentrale støtteområdet rundt 9,15 er det nå meget som peker i retning av ytterligere NOK-appresiering fremover”, skriver meglerhuset. 8,86 kan være et relevant kursmål på mellomlang sikt (1-3 måneder).

Morgan Stanley anbefaler kjøp av norske kroner. Det vises til «en mer haukete Norges Bank enn ventet, etter bedre vekstdata og en støttende finanspolitikk».