Spår tosifret arbeidsløshet i Hellas i 30 år

I sin årsrapport ber IMF om at Hellas må få langt mer av den enorme statsgjelden slettet hvis den skal kunne bli bærekraftig.

Nok en gang kritiserer pengefondet EU, som insisterer på langvarige budsjettkutt, noe som IMF og en rekke økonomer mener bidrar til å kvele økonomien og hindre vekst.

I rapporten anslås det at det fortsatt er svake utsikter til økonomisk vekst. Det tas også til orde for at det må kuttes mer i utbetalinger til dagens pensjonister, som ifølge IMF ligger på et nivå som den greske staten ikke har råd til.

IMF vil også at den venstreorienterte Syriza-regjeringen sørger for et lavere skattenivå for folk flest, at den fjerner skattefordeler for rike, og at Hellas gjør mer for å bekjempe skatteunndragelser. (©NTB)