SpereBank 1: – Vi holder god fart

SpareBank 1 Gruppen leverte et resultat per 3. kvartal på 1.439 millioner kroner. Det er 215 millioner kroner bedre enn fjoråret.

– Vi har styrket vår posisjon innenfor tjenestepensjon og rigger oss nå for videre vekst, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet for 3. kvartal isolert ble 527 millioner kroner, en økning på 147 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

– Vi holder god fart inn i årets siste kvartal, med fortsatt solid underliggende drift og lønnsom vekst i de fleste selskapene og forretningsområdene, sier Grotmoll.