SSB: 137.000 arbeidsløse i august

Fra mai 2014 til august 2015 viser arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB) en gradvis økning i ledigheten. Det siste året har imidlertid ledigheten holdt seg relativt stabil på 4,6 prosent til 4,7 prosent.

Antallet arbeidsledige økte med 5.000 fra mai til august i år. Dette tilsvarer en økning i arbeidsledigheten på 0,2 prosentpoeng, og er en endring som er innenfor feilmarginen.

SSBs ledighetstall er altså basert på AKU og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Navs ledighetstall er på sin side antall registrerte arbeidsledige hos Nav.

Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten, fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.

– Toppen er nådd

I forrige uke spådde Nav at vi har nådd toppen i antallet ledige, og at vendepunktet har kommet tidligere enn ventet.

– Vi mener ledighetstoppen er nådd, og at vi neste år går inn i en moderat oppgangskonjunktur, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en fersk rapport om arbeidsmarkedet de neste årene.

Arbeids- og velferdsetaten tror det vil være 82.000 registrerte ledige i Norge ved utgangen av året. I sin forrige prognose fryktet Nav at tallet ville være 10.000 høyere.