Statoil: Ulykkene skulle aldri skjedd

Statoil-sjef Arne Sigve Nylund var onsdag morgen på hastemøte hos Petroleumstilsynet (Ptil) for å redegjøre for hvorfor de har hatt en rekke alvorlige hendelser med fare for tap av liv på to uker.

– Vi ba dem se etter om det er likheter mellom hendelsene, og om det er en sammenheng mellom hendelsene og de endringene som pågår i selskapet, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold til NTB.

Foreløpig har Statoil kun fått beskjed om å se på årsaksforhold og sammenhenger.

– Det er mange ledd før man går til stans av virksomhet, sier Myhrvold.

Skuffet

Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i fagforbundet Safe, er skuffet over at Ptil ikke sørger for at Statoil nå stopper opp og setter seg ned ved bordet med ansattrepresentanter, fagforeninger og vernetjenesten.

– De bør ta en timeout, kanskje stenge ned der man har problemer og der arbeidstakere gir uttrykk for at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. De må skjønne alvoret, sier Furre.

Nylund mener Statoil-ledelsen allerede, og gjennom hele kuttprosessen, har god dialog og gode diskusjoner med tillitsvalgte og vernetjenesten, dog med noen uenigheter rundt enkeltprosjekter. Han mener de jobber for å finne en felles vei videre.

Furre er sterkt uenig.

– De sentrale ansatte i Statoil sier det ikke er noe reelt samarbeid. De blir høflig informert, men ikke inkludert, og de har ingen mulighet til å påvirke beslutninger. Det bryter med lover og regler og sunn fornuft.