Stordalen vil ha kraftig kutt i formueskatten

– Jeg betaler min skatt med glede, sa Petter Stordalen under skattedebatt i 2013, men fikk passet påskrevet av Stein Erik Hagen.

Hagen repliserte at han selv etter å ha overført det meste av sin formue til barna fortsatt betalte mye mer skatt enn Stordalen, skriver Finansavisen.

«Det henger ikke på greip», konkluderte Hagen.

Den gang var Stordalens ligningsformue 105 millioner mens den reelle var 9 milliarder. Nå er ligningsformuen null, mens hans reelle formue er 18 milliarder. Det betyr at en hvilken som helst nordmann med nedbetalt bolig og en hytte betaler men enn ham i formuesskatt selv om man ikke har inntjening på disse. Og eier man børsnoterte aksjer i tillegg betaler man full formuesskatt for disse, mens Stordalen slipper helt å skatte for sin formue fordi denne er i er unoterte aksjer.

Også andre norske milliardærer som Odd Reitan, Johan Johannson og Johan H. Andresen er i tilsvarende situasjon som Stordalen, selv deres aksjerabatt «bare» er på rundt 95 prosent og ikke 100 prosent som Stordalen, skriver Finansavisen.

 Nå kommer imidlertid Stordalen Stein Erik Hagen i møte.

Foreslår lik skatt

– I dag verdsettes børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer ulikt ved fastsettelse av ligningsverdi. Verdien av børsnoterte settes til børskurs, og denne er i stor grad knyttet opp mot fremtidig inntjening. Ikke-børsnoterte verdsettes til summen av cash, fordringer og andre eiendeler fratrukket gjeld. Ved å bruke reglene for ikke-børsnoterte aksjer for alt ville man skattlegge epler og epler likt, sier Petter Stordalen til Finansavisen.

Han forklarer sin egen situasjon:

– Nordic Choice Holding er verdsatt som en effekt av inntjening, mens realverdiene som møbler og annet er veldig lave og gir lav formue når man ikke er børsnotert, sier Stordalen.

I tillegg er eiendelene tungt belånt eiendom som forsterker effekten for Stordalen slik at han ender opp med negativ ligningsverdi.

– Mitt forslag vil bidra til at norske investorer ikke får den ekstra formuesskatten på å investere i børsnoterte aksjer, og et velfungerende kapitalmarked er jo bra for samfunnet, sier han til Finansavisen.

Finansavisen finner du her!