Storebrand bedre enn ventet

Storebrand melder om et resultat etter skatt på 441 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot 64 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 351 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 0,98 kroner, mot 0,13 kroner ved samme korsvei i fjor. Forventningen var 0,78 kroner.

Resultatet før skatt ble 576 millioner kroner, sammenlignet med 67 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 454 millioner kroner.

Konsernresultatetet før amortisering og nedskrivning ble 690 millioner kroner, mot 176 millioner kroner året før.

Premieinntektene beløp seg til 5.975 millioner kroner, sammenlignet med 5.954 millioner kroner i 3. kvartal 2015.

– Storebrand leverer et solid kvartalsresultat preget at godt salg i personmarkedet, kostnadskontroll og gode finansresultater. Vi er i tillegg stolte av at vi viderefører posisjonen som den pensjonsleverandøren med best
kundetilfredshet i bedriftsmarkedet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Her er rapporten og presentasjonen