Streamer teater til de eldre

Å gå på teater, er ikke så enkelt for gamle og syke. Men Riksteateret vil likevel nå disse, og teknologien gjør det mulig.