Sykehus vet ikke hva 50.000 pasienter venter på

I 2012 startet Helse Sør-Øst prosjektet «Glemt av sykehuset» da de fant ut at de hadde registrert 185 000 pasienter som de ikke visste om skulle ha behandling eller ikke, skriver fagbladet Dagens Medisin. Fire år etter er tallet redusert til 49 651.

Direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard innrømmer overfor fagbladet at det ikke er sikkert at sykehusene klarer å finne ut hva de resterende pasientene venter på.

Hun sier problemet ofte er at pasientene har fått flere henvisninger, som er avsluttet, men som ikke er oppdatert i det administrative systemet.

Et annet eksempel kan være en kvinne som har født, og behandlingen derfor er avsluttet, men som systemet ikke har fått med seg.

– Tallene skulle ha vært lavere

– Det som er viktigst er å bringe på det rene hvilke pasienter som skal ha ny time. Dette må ha kontinuerlig oppmerksomhet i den enkelte avdeling, fastslår Andersgaard. skriver Andersgaard til Dagens Medisin.

Hun sier at de ønsker at tallet skulle vært lavere, og legger til at: «Det går riktig vei, men vi lener oss ikke tilbake i dette arbeidet.»

Andersgaard mener at det er behov for gjentakende opplæring for alle som håndterer henvisninger slik at man slipper usikkerhet og opprydding i systemet i etterkant.