Sykehusstreiken: 11 leger fra Ålesund ut i streik

Saken oppdateres.

Tirsdagens samtaler mellom Akademikerne og Spekter førte ikke til en løsning i sykehusstreiken. Akademikerne trapper opp streiken og tar to nye sykehus ut i konflikt.

Dagens varsel om opptrapping omfatter 26 leger og psykologer ved Sykehuset Innlandet, Helse Møre og Romsdal, Sunnaas sykehus og Finnmarkssykehuset.

11 leger fra sykehuset i Ålesund vil tas ut i streik, fra og med mandag morgen neste uke.

– Vi har gitt en utstrakt hånd i forhold til å finne ordninger som kan tilfredsstille syhehusenes behov, men det har vi ikke lykkes med. Og nå når nye samtaler brøt sammen, må vi legge ytterligere press på arbeidsgiver, slik at de skjønner alvoret i situasjonen, sier forhandlingsleder Rune Frøyland ved Akademikerne.

Vil ikke sette liv og helse i fare

Fra mandag vil tallet på medlemmer i streik øke til 595, fordelt på 15 sykehus. Dette er leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer og samfunnsvitere.

Rune Frøyland

Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Akademikerne har tidligere uttalt at streiken ikke skal ramme de pasientene som trenger akuttbehandling, kreftbehandling og psykisk helse. Barn er skjermet.

– Vi håper nå at Spekter og sykehusdirektørene vil komme tilbake igjen til forhandlingsbordet, og ta i mot de tilbudene vi har gitt, slik at vi da vil få løst det ved at de tenker seg om og har et nytt mandat. Skjer ikke dette, så har riksmekleren innkalt til en såkalt tvungen mekling, på onsdag i neste uke, sier Frøyland.

Tillitssvikt

For Akademikerne er det viktig at legene ved sykehus skal få ha ansvaret for at sine vakter går rundt. Om Spekter ikke vil godta det, vil det oppstå en tillitsvikt ved sykehusene.

– Leger gir 60 timer i uken til arbeidsgiver. Det å ha en kollektiv trygghet er helt nødvendig. Det som driver sykehusene godt, på en forsvarlig måte. er at legene tar ansvar for å få vaktene til å gå rundt. Spekter vil nå planlegge å styre og pålegge vakter. Vi har sagt at dette kommer til å gå på tilliten løs, en tillitskrise i sykehusene, sier Frøyland.