Tar et nytt jafs i Reach Subsea

West Supply II Operation AS har i dag solgt alle sine 5.000.000 aksjer i Reach Subsea, går det frem av børsmelding fredag. 

Posten tilsvarer 5,48 prosent av utestående aksjer.

Samtidig melder North Energy Capital AS at selskapet har plukket opp 4.619.014 aksjer i Reach Subsea.

Etter dette har North Energy Capital 8.945.319 aksjer, 9,8 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.

Ifølge ordrehistorikken krysset DNB Markets klokken 14:47 en post på 4.384.014 aksjer i Reach Subsea, til kurs 1,60 kroner, tilsvarende drøye syv millioner kroner i alt.

Styre og stell

North Energy Capital ble etablert 18. mars i år, og 19. mai ble formålet med selskapet oppgitt til «direkte eller indirekte eie, drive og finansiere virksomhet tilknyttet leting, utvikling og produksjon av olje- og gassressurser og andre energiformer, samt tilsvarende for annen tjenesteyting og virksomhet relatert til olje- og gassindustrien eller energi.

Selskapets styre er ledet av Jogeir Romestrand, som der har med seg Anders Onarheim, Knut Sæberg og Didrik Leikvang. Sæberg er også daglig leder.

Reach Subsea er en undervannsentreprenør som utfører konstruksjons- og inspeksjonsarbeider under vann med innleide skip.