To av de frikjente i Hemsedal-saken etterlyst

De tre er samtidig dømt til å betale kvinnen til sammen 300.000 kroner i oppreisningserstatning, men ingen av dem har betalt, skriver Nettavisen.

Statsadvokat Jan Eivind Norheim ved Oslo statsadvokatembeter opplyser at dommen kun er forkynt for én av mennene.

– Etter planen skulle dommen forkynnes for person nummer to på fredag, men det skjedde ikke. De har også hatt problemer å komme i kontakt med den tredje mannen, sier statsadvokaten.

Les også: Riksadvokaten om Hemsedal-saken: – Ikke grunnlag for å anke frifinnelsen

Forsvarer: – Merkelig

De to siste ble etterlyst nasjonalt av Sør-Øst politidistrikt mandag for forkynning av dommen. Forsvareren til en av dem, advokat Arne Seland, synes dette er merkelig.

– Jeg forventet at de skulle sende meg forkynningsskjemaene for signering, men jeg har ennå ikke mottatt dem, og så går politiet ut og etterlyser dem? Det synes jeg er ganske fantastisk, sier Seland, som ikke ønsker å kommentere hvor klienten er.

Den siste mannens forsvarer, advokat Håkon Engebakken Duesund, har ikke besvart Nettavisens henvendelser om saken.

Les også:

Les også: Andrea: I mine øyne er de farlige folk

Frikjent av lagmannsretten

Hallingdal tingrett mente det ikke var tvil om at Andrea Voll Voldum, som sto fram i mediene etter frifinnelsen, ble dopet og voldtatt av tre menn i Hemsedal 2014, men i Borgarting lagmannsrett ble de tre til slutt frikjent.

To ganger var saken oppe i lagmannsretten. I siste rettsrunde mente fire av sju dommere, de tre fagdommerne og en lekdommer at kvinnen ble gjengvoldtatt. Men en fellende dom krever tilslutning fra fem av dommerne, og derfor måtte de tre frifinnes.

Etter avgjørelsen samlet flere tusen demonstranter seg foran Stortinget og på ni andre steder i Norge med krav om bedre rettssikkerhet for kvinner. Voldum var blant deltakerne i Oslo.

Spørsmål til Riksadvokaten

På vegne av Voldum har advokat John Christian Elden sendt et brev til Riksadvokaten og bedt om begrunnelsen for at saken ikke ble anket videre til Høyesterett.

I et svar skrev riksadvokat Tor-Aksel Busch følgende:

– Etter riksadvokatens syn var det ikke gode nok muligheter til at en anke kunne føre fram, gitt de begrensninger straffeprosessloven trekker opp for ankebehandlingen i vår øverste domstol, skriver Busch.