Tom Hauglund: – Det verste som kan skje nå

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet er mer redd for ettervirkningene av en eventuell Deutsche Bank-konkurs enn Brexit.

«Merkel har åpenbart ikke lært noe av finanskrisen og sitter også mellom barken og veden. Italia får ikke lov til å garantere for sin egen bankverden, noe som EU selv har lagt inn restriksjoner mot. Merkel gjorde det enda verre i helgen, da de sa de ikke vil støtte banken i noen form, og uttalte seg også om at de ikke vil bidra til å motstride et 14 milliarder dollar-krav fra det amerikanske justisdepartementet», skriver Hauglund i en oppdaternig. 

Han mener det verste som kan skje nå er en ny bankkrise i Europa.

«Det ulmer i Italia og om grunnmuren ryker i Tyskland, vil det kunne bli kaos. Dette vil igjen føre til enda strengere kapitalkrav og banksektoren vil ende med å bli regulert i hjel. Dette er stikk i strid med Draghis «whatever it takes»-modellen i sentralbanken. ESBs ønske jo at bankene med lave renter skal låne ut masse penger, slik at næringslivet og konsumentene investerer som igjen fører til økt sysselsetting», mener Hauglund.

«Hadde Merkel vært smart hadde hun stilt seg bak Deutsche Bank, lagt press på USA til å senke boten, og sist men ikke minst fått Deutsche til å sakte men sikkert redusere derivatposisjonene. Ryktene sier jo de har to til fire ganger USA sin BNP i brutto derivateksponering», skriver Hauglund.