Tråler tatt for tyvfiske

En færøysk reketråler ble av Kystvakta mandag oppbrakt til havn i Longyearbyen.

– Årsaken er mistanke om at tråleren har fisket innenfor de stengte områdene i territorialfarvannet rundt Svalbard, sier Jonny Høgset, vaktsjef ved Kystavakta.

Fartøyet ble kontrollert i Isfjorden ved Longyearbyen. Tråleren er mistenkt for å ha fisket fangsten sin i uke 41, for to uker siden, på Hindlopenstredet. Dette er i fiskevernsonen, der Norge hevder retten til å regulere fiske og fangst.

Kan bli bøtelagt

Saken er nå overlevert sysselmannen på Svalbard:

– Vi er nå inne i etterforskningen. Deretter vil saken få en avgjørelse påtalemessig, sier assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

– Det vil gjerne bli snakk om bøter, sier hun.

– Har mannskapene innrømmet de faktiske forholdene?

– Det virker sånn på meg. Jeg er i ferd med å sette meg inn i det forskjellige detaljene. Det synes å være slik at de faktiske forholdene er rimelig greit klarlagt, sier Sagfossen.

Omstridt sone

De siste årene har en rekke fartøy blitt tatt for tyvfiske i fiskesonen, og noen rederier har nektet å godta boten fordi landene de kommer fra ikke er enig med Norge i at de ikke har lov til å fiske der. Dette har ført til at sakene deres har endt i retten.

Norge hevder å ha rett til å regulere fisket i fiskevernsonen til tross for at Svalbardtraktaten slår fast at alle land har rett til fangst og fiske på øyriket. Norske myndigheter tolker imidlertid traktaten slik at den bare gjelder på land og i Svalbards territorialfarvann, altså ut til 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Dette er imidlertid omstridt.

Fiskevernsonen rundt Svalbard ble opprettet i 1977.