Trump i medvind

En sammenstilling av de sju siste landsdekkende meningsmålingene, utført av nettstedet RealClearPolitics, viser at det nå bare er 1,3 prosentpoeng som skiller de to kandidatene.

Hillary Clinton får en oppslutning på 45,3 prosent, mens Donald Trump får 44,0 prosent.

Den siste landsomfattende målingen, som er utført for NBC News , gir rett nok Clinton et klart forsprang med 50 mot 45 prosent.

På en måling som ble utført for Fox News i forrige uke, fikk Trump en oppslutning på 46 prosent, mot 45 prosent for Clinton, mens han fikk hele 48 prosent, mot 41 prosent for Clinton, på en måling USC Tracking gjorde for Los Angeles Times i forrige uke.

En beregning av hvor mange valgmenn de to kandidatene ligger an til å kapre, noe som til sjuende og sist vil avgjøre utfallet av valget 8. november, gir fortsatt Hillary Clinton et større forsprang.

Ifølge RealClearPolitics viser målinger i de ulike delstatene at Clinton trolig alt har sikret seg støtte fra 200 valgmenn, mot Trumps 164.

For å bli USAs neste president, trengs det 270 valgmenn i ryggen. Resultatet i de såkalte vippestatene blir dermed avgjørende. De har til sammen 174 valgmenn som skal fordeles. (©NTB)