Tungvekter med utbytteoppdatering

Det ble foretatt tegninger for totalt 19.969.275 utbytteaksjer i Statoils utbytteemisjon for 1. kvartal, opplyses det i en melding.

Utbytteemisjonen vil dermed gi et redusert utbetalt utbytte på omtrent 309 millioner kroner. 

Ifølge meldingen har omtrent 45 prosent av aksjonærenes samlede netto utbytte har blitt allokert til tegning av aksjer i utbytteemisjonen.

Tegningsperioden utløp 9. september. Utbytteaksjene er forventet levert til tegnernes VPS-kontoer den 23. september, og handel i utbytteaksjene vil starte 26. september 2016.

“Betaling av kontantutbytte til eiere av ordinære aksjer på Oslo Børs vil skje på eller omkring 23. september. Kontant betaling av utbyttet til eiere av ADRer er forventet å skje på eller omkring 26. september 2016”, heter det i meldingen.

En rekke primærinnsidere har blitt tildelt utbytteaksjer, og du kan se alle her.

Les hele meldingen her.