– Uaktuelt for Statoil å endre kurs

Statoil har de siste ukene hatt fem gasslekkasjer og en brann, med fare for at liv kunne gått tapt ved tre av hendelsene, ifølge Petroleumstilsynet (Ptil). Flere ansatte og fagforeninger mener dette viser hvordan kuttprosessene i selskapet går utover sikkerheten, og har bedt selskapet sette kutt og effektivisering på vent til hendelsene er utredet:

– Å stoppe forbedringsarbeidet er uaktuelt. Vi må forbedre oss videre, både på effektivitet og på sikkerhetsarbeid. Sikkerheten er en helintegrert del av forbedringsarbeidet, det er uaktuelt med forbedring på bekostning av sikkerhet. Jeg er overbevist om at vi får til begge deler, sier konsernsjef Eldar Sætre til NTB.

Statoil leverte torsdag svært svakt resultat for årets tredje kvartal. Sætre vrir seg litt unna på spørsmål om han selv er skuffet over resultatet:

– Jeg er veldig fornøyd med det vi kan påvirke, men så tar vi inn over oss at resultatet er påvirket blant annet av svake markeder og planlagt vedlikeholdsstans. (©NTB)