Usikkerhet rundt langtidsplanen gir ansettelsesstopp i Forsvaret

I et skriv som Forsvarsstaben (FST) sendte ut 8. september, og som ABC Nyheter har fått innsyn i, heter det at «Tilsettingsstopp gjelder fra dags dato».

Områdene som berøres av tiltaket, er ledelsen, stab og støttevirksomhet, utdanningssektoren og Forsvarets musikk.

Allerede kunngjorte stillinger trekkes tilbake med umiddelbar virkning, men operativ virksomhet og HR-seksjonen omfattes ikke, heter det i brevet.

4. november

Beslutningen om å stanse alle ansettelser på de fire områdene ble kjent en måned før regjeringen legger fram neste års statsbudsjett. Samtidig er langtidsplanen for Forsvaret til behandling i Stortingets forsvarskomité, og innstillingen derfra er ventet 4. november. I begrunnelsen for ansettelsesstoppen henvises det direkte til langtidsplanen, skriver ABC Nyheter.

Planen «gir varsel om organisatoriske endringer i Forsvarets struktur og oppgaver, noe som kan medføre personellmessige konsekvenser i deler av Forsvaret», skriver FSTs sjef, generalløytnant Erik Gustavson.

«For å sikre god effekt av de eventuelle omstillingstiltakene og redusere de personellmessige konsekvensene, kan tilsettingsstopp i forkant av de kommende omstillinger være et hensiktsmessig virkemiddel,» heter det videre.