Vært savnet etter brann i over ett år – er bekreftet omkommet

Larsen har vært savnet siden brannen i Rødenes 27. april i fjor. I September fant en turgåer en død person et stykke fra branntomten. Nå bekrefter politiet at det er Larsen som er funnet. Det sier politijurist Morten Lundén.

– Det vi har fått svar på er at identiteten til den funnede personen er TIm Breck Larsen. Han har vært savnet i området i nærheten av der han ble funnet siden boligen hans brant ned 27. april 2015.

Det skal ikke ha skjedd noe kriminelt.

– Det er intet ved funnet som tyder på at han har vært utsatt for noen straffbar handling, og døden antas å ha inntruffet som følge av drukning.

Har pårørende blitt varslet?

– De er varslet om dette, ja.

April 2015.