Varsler tilsyn av Westerdals

– Vi vil kontrollere om handel med varer og tjenester og finansielle transaksjoner blir gjort slik loven krever. Vi vil også se nærmere på om fusjoner og andre omorganiseringer er i tråd med lovens krav om at skoler som får statstilskudd ikke kan gi økonomisk utbytte, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet har fått kritikk for at tilsynet med private høyskoler og fagskoler ikke har vært gjennomført på en god nok måte, og det er nå opprettet en egen tilsynsenhet i departementet. Det er denne enheten som skal føre tilsyn med Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT).

Fikk vite om tilsynet i pressemeldingen

I en kort uttalelse sier rektor ved Westerdals, Tine Widerøe, at skolen ikke har mottatt varsel fra departementet, men kun kjenner saken fra pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag formiddag.

– Vi har forståelse for at Kunnskapsdepartementet ønsker en samlet oversikt over sakskomplekset og vi ønsker å samarbeide med Kunnskapsdepartementets nye tilsynsenhet, sier rektor Tine Widerøe i uttalelsen.

Høyskolen har til 1.november på seg til å levere en rekke opplysninger. Det er spesielt transaksjoner om for eksempel husleie, drift og vedlikehold av bygg som tilsynsenheten først og fremst vil se på.

Avslørt av Dagens Næringsliv

Skolen har vært i hardt vær etter at Dagens Næringsliv avslørte at skolen hadde krevd ulovlig mye i skolepenger. 700 tidligere elever har inngått forlik med skolen, men fortsatt er det mellom 400 og 500 elever som vil gå til søksmål.

Kunnskapsdepartementet har anmeldt den private høyskolen og krever til sammen 56 millioner kroner tilbakebetalt. Økokrim har også siktet Westerdals for grovt bedrageri for å ha mottatt 35 millioner kroner i uberettiget statsstøtte.

Bedre rapportering fra alle

Ifølge departementet rapporterer ingen av de private fagskolene eller høyskolene i tråd med kravene.

– Nå krever vi bedre rapportering, sier Isaksen.

Flere av skolene får statstilskudd, og departementet kontrollerer årsregnskap og årsrapporter.

− Det vi nå har gjort, er å sjekke om vi har all den informasjonen vi trenger for å følge opp om statstilskuddet og egenbetalingen fra studentene kommer studentene til gode, slik loven krever. Dessverre har vi ikke fått all informasjon vi har bedt om, sier han i pressemeldingen.

Ministeren vil også se på hvordan skolene handler med selskaper i samme konsern.

Saken blir oppdatert.